Termeni și condiții

POLITICA FiNEXPERT-BOSCOLO PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

POLITICA FiNEXPERT-BOSCOLO PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Cine suntem?

Suntem o companie de servicii financiar-contabile și fiscale (contabilitate, salarizare, audit, taxe și business consulting), cu peste 15 ani experiență, un portofoliu de peste 500 de clienți și o echipă de specialiști, formată din peste 100 de persoane. 

Suntem în mod constant preocupați de respectarea prevederilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel ca datele cu caracter personal pe care clienții, potențialii clienți sau vizitatorii website-ului FiNEXPERT-BOSCOLO („persoanele vizate”) le furnizează sunt prelucrate în deplină conformitate cu prevederile legislației în materia protecției datelor cu caracter personal aplicabile. 

În cadrul acestei politici de confidențialitate, când menționăm „FiNEXPERT-BOSCOLO”, „noi”, „a noastră”, „al nostru” ne referim la FiNEXPERT-BOSCOLO, societate românească, având sediul social în București, str. Virgil Madgearu nr. 27A, corp B, apt. 254, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7111/2003, cod unic de identificare RO15462709, care este responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal („Operatorul de date cu caracter personal”) sau care este împuternicită să prelucreze date cu caracter personal („Imputernicit”).   


Ce sunt datele cu caracter personal si Regulamentul privind protecția datelor?

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”), care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (ex. un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice (proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). 

 Prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetătenia sau de locul de reședința al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertătile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.  

Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul"), care urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție. 

Noi, echipa FiNEXPERT-BOSCOLO, vrem să contribuim la crearea acestui climat de încredere și să vă informăm despre cum protejăm datele personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului. 


Ce fel de date cu caracater personal prelucrăm și cui aparțin acestea?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt date de identificare, demografice, tranzacționale, financiare și de localizare. 

Ce înseamnă la FiNEXPERT-BOSCOLO prelucrarea datelor cu caracter personal, care este temeiul legal și în ce scopuri sunt acestea prelucrate?

Prelucrarea datelor înseamnă operațiunile pe care le efectuăm asupra datelor cu caracter personal (e.g. înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod) în baza unuia dintre următoarele temeiuri legale:   

 • executarea contractelor încheiate cu noi; 

 • respectarea obligațiilor legale; 

 • interesul nostru legitim sau 

 • consimțământul persoanelor care își manifestă opțiunea în acest sens. 


Datele cu caracter personal vor fi utilizate, în urmatoarele scopuri:

 • Pentru a gestiona datele candidaților potențiali în procesul de recrutare; 

 • Pentru a gestiona datele angajaților la inițierea, implementarea și procesarea contractelor de muncă; 

 • Pentru a iniția, implementa și procesa contractele de afaceri cu clienții;  

 • pentru a desfășura activități care vizează informarea clienților și a terților interesați despre produsele și serviciile oferite de către FiNEXPERT-BOSCOLO sau partenerii săi, după caz; 

 • Pentru a iniția, implementa și execută acorduri cu furnizorii de servicii ai FiNEXPERT-BOSCOLO; 

 • Pentru a desfășura relații cu alte părți terțe; 

 • Pentru a respectă reglementările legale obligatorii la care FiNEXPERT-BOSCOLO este supus în calitate de membru al camerelor profesionale (CAFR, CECCAR, CCF etc.), precum și pentru a respectă orice alte obligații legale care îi sunt impuse; 

 • Pentru a va transmite informații legate de serviciile noastre și newslettere; 

 • Pentru a vă invita la evenimentele FiNEXPERT-BOSCOLO. 


Ce sunt cookie-urile?


La fel că multe alte site-uri, FiNEXPERT-BOSCOLO utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare pentru colectarea automată a datelor pentru a furniza serviciile sale, pentru a înțelege modul în care sunt utilizate și pentru scopuri publicitare. 

Aceste instrumente colectează informații generale pe care browserul dvs. le trimite pe site-ul nostru, cum ar fi tipul de browser și adresă site-ului pe care l-ați vizitat înainte de a accesă site-ul nostru. 

 De asemenea, acestea vor colectă informații despre:   

 • Adresa dvs. de protocol Internet (IP)-Acesta este un număr atribuit automat computerului sau dispozitivului de fiecare dată când vă conectați la Internet. Este o adresă unică atribuită de furnizorul dvs. de servicii Internet pe o rețea TCP/IP. Adresa IP permite serverelor web să localizeze și să identifice dispozitivul dvs. 

 Folosim termenul cookie pentru a face referire la toate tehnologiile care stochează și accesează informații de pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru accesarea Serviciilor noastre, cum ar fi computerul, tabletă sau telefonul mobil. De asemenea, cunoscute ca cookie-uri de navigare sau cookie-uri de urmărire, cookie-urile sunt fișiere text mici, adesea criptate, situate în directoarele browser-ului. 

Acestea sunt folosite pentru a ajuta utilizatorii să navigheze eficient pe site-uri web și să realizeze anumite funcții. Datorită rolului lor principal de îmbunătățire/facilitare a utilizării sau a proceselor site-ului. 

Puteți să instruiți browserul dvs., modificând setările acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor, să vă solicite acordul înainte de a accepta un cookie de pe site-urile pe care le accesați sau să șteargă cookie-urile. Pentru mai multe informații despre cum să modificați setările browserului în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor și cum să le blocați, vizitați www.allaboutcookies.org. 

Suntem parteneri cu terțe părți pentru a afișa publicitate pe site-ul nostru, iar partenerii noștri terți pot folosi module cookie sau tehnologii similare pentru a vă oferi publicitate pe baza activităților și intereselor dvs. de navigare. Cu toate acestea, puteți renunță la această publicitate. Pentru informații despre cum să renunțați la publicitatea bazată pe interese, vizitați: www.youronlinechoices.eu. 


Către cine transferam datele cu caracter personal?


Vrem să ne asigurăm că vă oferim servicii cât mai competitive și, în același timp, că îndeplinim obligațiile contractuale și legale ce ne revin. Astfel vom transmite datele personale către autorități publice, birouri notariale, consultanți externi, avocați, traducători, instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și către alte categorii de destinatari, din România sau din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. 

 În ceea ce privește transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, ne vom asigura că organizațiile din aceste țări beneficiază de o decizie cu privire la caracterul adecvat al nivelului de protecție sau au emis garanții adecvate cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 


Cât timp prelucrăm și păstrăm date cu caracter personal?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale (perioadă necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor prelucrării) și, după finalizarea acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără a ne limita la dispozițiile privind arhivarea. 


Cum protejăm datele cu caracter personal?

Atât în calitate de Operator, cât și în calitate de împuternicit, FiNEXPERT-BOSCOLO implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător. Folosim mijloace de prelucrare criptate (comunicare securizată de tip VPN, Webaccess control sau device control) asigurăm back-up-ul datelor stocate în sistemele noastre, testăm și evaluăm periodic eficacitatea măsurilor care garantează securitatea prelucrării. 

Cum protejăm datele cu caracter personal ale minorilor?

Serviciile noastre nu se adresează minorilor și, prin urmare, nu prelucrăm în mod conștient informații, incluzând date cu caracter personal ale minorilor sau ale altor persoane fizice care nu sunt capabile din punct de vedere legal să beneficieze de serviciile FiNEXPERT-BOSCOLO. Dacă ni se aduce la cunoștință că am colectat date cu caracter personal de la o persoană sub vârsta de 18 ani, o vom șterge în mod prompt, cu excepția situației în care o asemenea prelucrare este prevăzută printr-o obligație legală. 

Vă rugăm să ne contactați în cazul în care considerați că am colectat în mod eronat sau neintenționat date cu caracter personal de la o persoană aflată sub vârstă de 18 ani. 


Care sunt măsurile de securitate pe care le luăm  pentru a vă proteja datele cu caracter personal?

FiNEXPERT-BOSCOLO dorește să ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite. Chiar dacă FiNEXPERT-BOSCOLO pune în aplicare și actualizează continuu măsurile de securitate administrative, tehnice și fizice pentru a vă asigura protecția informațiilor, FiNEXPERT-BOSCOLO nu poate garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării informațiilor dvs. în mediul Internet. Măsurile de securitate includ firewall-uri, criptarea parolelor și controale de autorizare a accesului la informații. 


Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveƫi dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și de a vă adresă justiției. 

 Vă puteți exercita oricând aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări semnate și datate către Ofițerul nostru pentru Protecția Datelor, pe care îl puteți contacta cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal: 

            sau

Captcha code
Sau mergi la pagina de contact