Parteneriate

FiNEXPERT-BOSCOLO a cunoscut succesul prin intermediul oamenilor care i s-au alăturat și prin intermediul partenerilor de încredere.

CCIFER (Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania)

CCIFER

CCIFER (Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania)

Creată în 1996, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER) regrupează peste 400 de societăți membre, dintre care 60% sunt întreprinderi mici și mijlocii. În același timp, CCIFER reunește marile nume ale investițiilor franceze în România. CCIFER împreună cu membrii săi sunt deschiși la idei inovatoare care sunt aplicate ulterior în proiectele de afaceri și cele ale comunității; își susține membrii pentru ca ei să fie competitivi și să se dezvolte pe piață, contribuind astfel la creștere economiei românești.

website
AmCham Romania (Camera de Comerț Americană din România)

AMCHAM

AmCham Romania (Camera de Comerț Americană din România)

Camera de Comerț Americană din România (AmCham România) este o organizație non-profit și non-politică ce promovează interesele comerciale și economice ale Americii, comunitatea de afaceri locală și internațională în România. Astăzi AmCham deține peste 300 de membri, formați în majoritate din societăți de origine americană.

website
NRCC (Camera Olandeză de Comerț în România)

NRCC

NRCC (Camera Olandeză de Comerț în România)

Camera Olandeză de Comerț în România (NRCC) susține și promovează comunitatea de afaceri olandeză-română, prin crearea de oportunități, în cadrul comunității sale active, având un contact strâns cu Ambasada Olandei în România, acționând că un partener de consultare între sectorul de afaceri și Guvernul României. NRCC facilitează noi legături de afaceri și generează noi parteneriate prin intermediul evenimentelor lunare și anuale, oferind totodată pentru membri săi opotunitati de promovare atât online cât și offline. Misiunea NRCC este de a promova, spori și facilita schimburile comerciale între Olanda și România.

website
Romania Ireland Business Association

R.I.B.A.

Romania Ireland Business Association

website

Asociații profesionale

CCF (Camera Consultanților Fiscali)

CCF

CCF (Camera Consultanților Fiscali)

Camera Consultanților Fiscali este constituită din consultanți fiscali membri activi și inactivi, înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Camera Consultaților Fiscali asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activității de consultanță fiscală precum și organizarea și coordonarea acesteia.

website
CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România )

CECCAR

CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România )

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este persoană juridică de utilitate publică și autonomă, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați, precum și societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale de contabilitate, în condițiile prevăzute de lege. CECCAR, prin delegația primită din partea autorității publice, acordă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil și de contabil autorizat și are dreptul să controleze competența și moralitatea membrilor săi, precum și calitatea serviciilor prestate de aceștia.

website
CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România )

CAFR

CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România )

Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) este de a construi pe o baza solidă, identitatea și recunoașterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susținută a profesiei și întărirea acesteia cu Standardele de Audit și Codul privind conduită etică și profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor Internaționale și a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general și al comunității de afaceri, în special.

website

Parteneriate interne

ASCIG (Asociatia Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune)

ASCIG

ASCIG (Asociatia Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune)

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune a apărut în aprilie 2002 ca o necesitate în construirea unei punți de comunicare între studenți și Academia de Studii Economice, a facilitării accesului la informații utile privind obținerea unor stagii de practică, locuri de muncă, burse și alte tipuri de oportunități. ASCIG a continuat să susțină educația non-formală, venind constant cu noi provocări pentru studenți. În prezent, asociația se concentrează pe proiecte cu caracter profesional și socio-cultural.

website
ACCA (Asociația Contabililor Autorizați)

ACCA

ACCA (Asociația Contabililor Autorizați)

ACCA (Asociația Contabililor Autorizați) este corpul global pentru contabilii profesioniști. Scopul ACCA este acela de a oferi calificări relevante pentru afaceri, fiind prima alegere a persoanelor care aplică și își doresc o carieră internațională în contabilitate, finanțe și management. ACCA acționează asemenea unei forțe motrice în cadrul profesiei contabile cu scopul de a îmbunătăți constant metodele de lucru.

website
Romanian Business Leaders

Romanian Business Leaders

Romanian Business Leaders

RBL este una dintre cele mai reprezentative comunități de antreprenori și șefi de companii români. Organizațiile pe care le conduc produc peste 10% din Produsul Intern Brut al României și angajează peste 50.000 de români.

website

Parteneriate internaționale

Crowe Global

Crowe Global

Crowe Global

Clasată pe locul 8 în rețelele de contabilitate din lume, Crowe Global are peste 200 de firme independente de contabilitate și consultanță în peste 130 de țări. Pentru aproape 100 de ani, Crowe a luat cele mai bune decizii sprijinind clienții, corporații multinaționale cu activități in toată lumea. Liderii Crowe sunt în strânsă legatură cu guverne, organisme de reglementare și grupuri industriale modelând viitorul profesiei în toată lumea. Expertiza de business, cunoașterea legislației locale asigură valoare de durată pentru clienții implicați în proiecte internaționale. Crowe oferă acoperire globală personalizată. Companiile membre sunt concentrate pe viitorul și experiența clienților lucrând cu ei pentru a crea proiecte valoroase substanțiale și de durată. Relațiile de lucru strânse sunt cheia livrarii serviciilor de calitate. La Crowe profesioniștii noștri impărtășesc un angajament: să ofere excelență.

website
IPG

IPG

IPG

IPG - International Practice Group (IPG) este o asociație internațională non-profit de avocați independenți, contabili, consultanți fiscali și alți profesioniști. Membrii includ firme de avocatură de calitate, firme de contabilitate și consilieri fiscali, toate dedicate satisfacerii nevoilor clienților internaționali.

website

Confindustria

website

Captcha code
Sau mergi la pagina de contact