Avand in vedere apropierea finalului de an, va reamintim obligatia dumneavoastra de a efectua organizarea si inventarierea patrimoniului, activitate obligatorie prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea reglementarilor cu privire la efectuarea inventarierii constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei.

De asemenea, potrivit reglementarilor contabile in vigoare, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

FiNEXPERT poate oferi asistenta in efectuarea inventarierii cu salariatii proprii ai clientului, in conformitate cu procedura proprie privind inventarierea, oferind asigurarea ca sunt intocmite toate documentele aferente procesului de inventariere si ca rezultatele inventarierii sunt corect valorificate in evidenta contabila.

De asemenea, echipa noastra participa in comisia de inventariere pe baza de contract de prestari de servicii in calitate de persoana juridica cu pregatire corespunzatoare.
Any presented information is general and is not meant to address the specific conditions of a particular individual or legal person. Although we try to provide accurate and up-to-date information, there is no warranty that such information is accurate at the time of its receipt or that it continues to be accurate. No action should be taken based on this information without relevant professional assistance following a careful examination of the circumstances that are typical of a particular state of affairs.